Регистрация Вход 0.00

Марка / Производител
Цена
Покажи

Panacur Pet Paste - противопаразитна паста за кучета и котки 4,8 грама

Продуктов код: p2

29.90 лв.
- +

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За третиране на опаразитявания със стомашночревни нематоди: Toxocara cati (възрастни форми), Ancylostoma tubaeforme (възрастни и незряли форми) при котенца и възрастни котки и Toxocara canis (възрастни форми), Ancylostoma caninum (възрастни форми) и Uncinaria stenocephala (възрастни и незряли форми). За третиране на опаразитявания с Giardia spp. при кучета.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Понякога може да се наблюдава повръщане или слаба диария в резултат на обезпараьзитяването.
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, влседствие на употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

Видове животни, за които е предназначен ВМП
Кучета и котки

Съдържание на активната субстанция и ексципиентите
1g съдържа:
Активна субстанция: Fenbendazole 187.5mg
Ексципиенти: Methyl-4-hydroxybezonate 1.7mg;
Propyl-4-hydroxybenzoate 0.16mg


Дозировка за всеки вид животно, мотод и начин на прилагане
Панакюр Пет Паста се прилага след хранене, направо в устата, като съдържанието на спринцовката се впръсква в основата на езика или се смесва с храната. Всяка спринцовка съдържа 4.8g паста, (900 mg фенбендазол).
Буталото има 18 деления, като всяко отговаря на 50mg фенбендазол. Желаното количество се определя като постави пръстена на буталото.
Панакюр Пет Паста е най-подходящ за употреба при домашни любимци с тегло до 6 килограма, независиом от възрастта на животното. Ако теглото на животното надвишава 6 килограма е необходимо повече от едно приложение.
Възрастни котки
Дозата е 75 мг фенбендазол/кг т.м. на ден в продължение на два последователни дни.
Дневна доза за 2 килограма т.м. отговаря на 3 деления на буталото.
Схема за дозиране:
до 2 кг т.м. 3 деления дневно в продължение на 2 дни
от 2.1 до 4 кг т.м. 6 деления дневно в продължение на 2 дни
от 4.1 до 6 кг т.м. 9 деления в продълежение на 2 дни

Малки котенца, малки кученца и възрастни кучета до 6 кг:
Дозата е 50 мг фенбендазол/кг т.м. в продължение на три последователни дни.

Дневна доза за 1 килограм т.м. отговаря на 1 деление на буталото
Схема на дозиране:
до 1 кг т.м. 1 деление в продължение на 3 дни.
от 1.1 до 2 кг. т.м. 2 деления в продължение на 3 дни
от 2.1 до 3 кг. т.м. 3 деления в продължение на 3 дни
от 3.1 до 4 кг. т.м. 4 деления в продължение на 3 дни
от 4.1 до 5 кг. т.м. 5 деления в продължение на 3 дни
от 5.1 до 6 кг. т.м. 6 деления в продължение на 3 дни

Елиминирането на Анцълостома тубаеформе при възрастни котки и на Giardia spp при кучета, особено при условията на сериозна заплаха, може да бъде непълно при отделни животни, така че рискът от инфекция за хора, които са в контакт с тези животни остава. Ето защо трябва да се направи контролен преглед и ако се налага повторно лечение с препоръчания интервал от време.
При инфекция от акари, особено при малки котенца и кученца, не можа да се очаква пълна елиминация на глистите, от което следва продължителен риск от инфекция за хората, които са в контакт с тези животни. Следователно трябва да се направи допълнително лечение или да се повтори третирането според преценката на ветеринарния лекар.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
За определяне на необходимата доза, теглото на животното трябва да се установи възможно най-точно.

КАРЕНТЕН СРОК
Не е приложимо.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНАНИЕ НА ПРОДКТА
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Да не се съхранява при температура над 25 градуса.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Избягвайте директен контакт на продукта с кожата.
Измийте ръцете си след работа с продукта.
Понякога може да се набюдава повръщане или слаба диария.
Панакюр Пет Паста може да се прилага на бременни кучета пре последната третина от бременността. Тератогенни ефекти, причинени от метаболита на фенбендазола - оксфендазол не могат да бъдат изключени напълно в някои случаи. Прилага само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.
Не се прилага при лактиращи и бременни котки.

При кучетата след приложение на три пъти по-голяма доза от препоръчаната или след трикратно приложение може да се наблюдава поява на временна, лимфоидна хиперплазия на мукозата на стомаха. Тези изменения нямат клинична значимост. При котки не са наблюдавани странични реакции след предозиране с този продукт.

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него, ако има такива
Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Този продукт се отпуска само по лекарско предписание, а продажбата се осъществява на място след предоставяне на рецепта, издадена от регистриран ветеринарен лекар!

Възможно е при направата на Вашата поръчка, този продукт вече да е изчерпан. Ако съответния продукт липсва, ще се свържем с Вас на посочения телефонен номер или имейл. Ако продукта е наличен, той ще Ви бъде доставен в уговорения срок.