РегистрацияВход0.00

Марка / Производител
Цена
Покажи

Apoquel 5,4 мг. - осигурява бързо и продължително облекчение на сърбежа 20 таблетки

Продуктов код: a2

73.60 лв.
-+

Apoquel е ветеринарномедицински продукт, който съдържа активната субстанция оклацитиниб (oclacitinib). Apoquel таблетки се предлага в три различни концентрации (3,5 mg, 5,4 mg и 16 mg), за да се обхване целият диапазон на телесна маса при кучета. За какво се използва Apoquel? Apoquel се използва при кучета за лечение на прурит (сърбеж), свързан с алергичен дерматит (възпаление на кожата). Използва се също за лечение на атопичен дерматит при кучета. Лечението трябва да започне с доза 0,4 – 0,6 mg на килограм телесно тегло два пъти дневно за максимум две седмици. След това лечението може да бъде продължено със същата доза, прилагана веднъж дневно. За подходящата концентрация на таблетките и броя на таблетките, които трябва да бъдат приложени, вижте таблицата с дозиране в листовката. Как действа Apoquel? Активната субстанция в Apoquel, оклацитиниб, е имуномодулатор (лекарство, което променя активността на имунната система), който блокира действието на ензими, познати като Янус киназа. Тези ензими играят важна роля в процесите на възпаление и сърбеж, включително на процесите, участващи в алергичния дерматит и атопичния дерматит при кучета. Чрез блокиране на тези ензими Apoquel намалява възпалението и сърбежа, свързани със заболяването. Как е проучен Apoquel? Действието на Apoquel при прурит (сърбеж), свързан с алергичен дерматит, е проучено в две полеви проучвания. В едното Apoquel е сравнен с преднизолон (имуносупресор) при 220 кучета, а в другото – с плацебо (сляпо лечение) при 436 кучета. Мярката за ефективност в проучванията се основава на оценката на собственика на кучето за тежестта на прурита и подобренията в поведението на кучето чрез използване на стандартна скала. Показанието за атопичния дерматит е проучено също в две полеви проучвания. В двете проучвания Apoquel е сравнен с плацебо. Едното обхваща 220 кучета, а второто – 299 кучета. Проучванията за атопичен дерматит също използват оценка на кожни лезии на базата на скор, известен като индекс за разпространението и тежестта на атопичния дерматит при кучета (CADESI). Какви ползи от Apoquel са установени в проучванията? В проучването за прурит, сравняващо Apoquel с преднизолон, е показано, че двете лекарства са ефективни, с успешен отговор при 68% от кучетата, лекувани с Apoquel, и 76% от кучетата, лекувани с преднизолон. Когато се сравнява с плацебо, процентът на успех е 67 % за кучетата, лекувани с Apoquel, и 29% за кучетата, лекувани с плацебо. За атопичен дерматит процентът на успешно лечение при кучетата, лекувани с Apoquel в първото проучване, е 66% в сравнение с 4% при кучетата, лекувани с плацебо, като се използва оценка на прурит; резултатите за скорове по CADESI са съответно 49 и 4%. Процентите на успех във второто проучване са сходни. Какви са рисковете, свързани с Apoquel? Най-честите нежелани реакции в низходящ ред по честота са диария, повръщане и загуба на апетит. Apoquel не трябва да се прилага при кучета на възраст под една година или с тегло, по-ниско от 3 kg. Apoquel не трябва да се прилага при кучета с признаци на имунна супресия или прогресивен рак, тъй като Apoquel не е проучван при такива случаи. За пълния списък на всички нежелани реакции, съобщени при Apoquel, вижте листовката. Какви са предпазните мерки за лицето, което прилага лекарството или влиза в контакт с животното? След работа с таблетките ръцете трябва да се измият. В случай на случайно поглъщане незабавно трябва да се потърси медицински съвет и листовката или етикета да бъдат показани на лекаря.

Този продукт се отпуска само по лекарско предписание, а продажбата се осъществява на място след предоставяне на рецепта, издадена от регистриран ветеринарен лекар!

Възможно е при направата на Вашата поръчка, този продукт вече да е изчерпан. Ако съответния продукт липсва, ще се свържем с Вас на посочения телефонен номер или имейл. Ако продукта е наличен, той ще Ви бъде доставен в уговорения срок.