РегистрацияВход0.00

Марка / Производител
Цена
Покажи

Advocate - 1 брой пипета против вътрешни и външни паразити за кучета с тегло над 25 кг.

Продуктов код: a7

44.90 лв.
-+

Най-широкоспектърният продукт, който предпазва едновременно от вътрешни и външни паразити, само с едно накапване! Предлагат се четири, различни по големина, дози(пипети) според телесната маса на кучето.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:
При опаразитени кучета или при кучета, при които съществува опасност от смесени паразитни инвазии: за лечение и профилактика на опаразитяване с бълхи (Ctenocephalides felis), лечение срещу въшки (Trichodectes canis), лечение на инвазиране с ушни кърлежи (Otodectes cynotis), саркоптична краста (причинена от Sarcoptes scabiei var. canis), демодекоза (причинена от Demodex canis), профилактика на дирофилариоза (L3 и L4 ларви на Dirofilaria immitis) и ангиостронгилоза (L4 ларви и незрели възрастни на Angiostrongylus vasorum), лечение на инвазии, причинени от Angiostrongylus vasorum, Crenosoma vulpis и гастроинтестинални нематоди (L4 ларви, незрели възрастни и възрастни на Toxocara canis, Ancylostoma caninum и Uncinaria stenocephala, възрастни форми на Toxascaris leonina и Trichuris vulpis).
Продуктът може да се използва като част от терапевтичната стратегия при алергичен дерматит, причинен от бълхи.

За лечение и профилактика на опаразитяване с:

  • бълхи от вида Ctenocephalides felis
  • лечение срещу въшки (Trichodectes canis)
  • лечение на инвазиране с ушните кърлежи Otodectes cynotis
  • саркоптична краста (причинена от Sarcoptes scabiei var. Canis)
  • демодекоза (причинена от Demodex canis)
  • профилактика на дирофилариоза, (L3 и L4 ларви на Dirofilaria immitis)
  • лечение на опаразитяване с Angiostrongylus vasorum
  • лечение на инвазии, причинени от гастроинтестинални нематоди
  • продуктът може да се използва като част от терапевтичната стратегия при алергичен дерматит, причинен от бълхи.

Противопоказания: Да не се използва при кучета под 7 седмична възраст.

Третирането на животни с телесно тегло по-малко от 1 кг трябва да става след внимателна преценка на съотношението риск/полза.

Особено внимание трябва да се обърне на предпазване от контакт на съдържанието на пипетата или прилаганата доза с очите или устата на животното, което третираме и/или други животни.

Да не се допуска скоро третирани животни да се почистват взаимно. Когато продуктът се прилага на 3 до 4 отделни места (виж раздел 4.9), трябва да се предприемат специални предпазни мерки за да не може животното да оближе третираните места.

Този продукт съдържа моксидектин (макроцикличен лактон), поради което трябва да се обърне специално внимание на породите Коли, Староанглийска овчарка (Бобтейл) и свързаните с тях породи и кръстоски.

Въпреки, че продуктът може да се употребява при кучета, инвазирани с възрастни дирофиларии, той няма терапевтичен ефект срещу възрастни форми на Dirofilaria immitis. Ето защо се препоръчва всички кучета навършили 6 месечна възраст или повече, които живеят в области, където и ма ендемично разпространение на заболяването, да бъдат изследвани за наличието на опаразитяване преди започване на профилактично третиране с продукта.

Лечение и профилактика на опаразитяване с бълхи: Еднократно третиране предпазва от бъдещо инвазиране в продължение на 4 седмици. Съществуващите в заобикалящата среда какавиди биха могли да се развият за шест седмици или повече, след началото на лечението или профилактиката, в зависимост от климатичните условия. Ето защо е препоръчително комбиниране на третирането с Адвокейт с обработка на заобикалящата среда, целящо да се прекъсне жизнения цикъл на бълхите. Това може да доведе до бързо понижаване на популацията в заобикалящата среда.

Продуктът трябва да се назначава за третиране на месечни интервали, когато се използва като част от терапевтичната стратегия при алергичен дерматит, причинен от бълхи.

Лечение на опаразитяване с въшки (Trichodectes canis): Прилага се единична доза. Препоръчително е 30 дни след приложението да се направи преглед на животното от ветеринарен лекар, тъй като някои се нуждаят от повторно третиране.

Лечение на инвазия с Otodectes cynotis: Прилага се едно третиране с единична доза. Препоръчва да се направи допълнителен контролен преглед 30 дни след третирането, тъй като при някои животни може да се наложи повторно третиране. Да не се прилага директно в ушния канал.

Лечение на саркоптична краста, причинена от (Sarcoptes scabiei var. canis): Прилага се една единична доза на два пъти с интервал между тях от 4 седмици.

Лечение на демодекоза, причинена от Demodex canis: Една единична доза, прилагана от 2 до 4 пъти в интервали от 4 седмици е ефикасна срещу Demodex canis и довежда до видимо подобряване на клиничните признаци. Тъй като демодекозата, е едно многофакторно заболяване, където това е възможно трябва да се провежда подходящо комплексно лечение.

Профилактика срещу Дирофилариоза: Кучетата, които живеят в ендемични за дирофилариозата области или такива, които са пътували до ендемични зони могат да бъдат заразени с възрастни форми. За профилактика на заболяването, продуктът трябва да се прилага на редовни месечни интервали, през този период от годината, през който се наблюдава наличие на комари (междинни гостоприемници, които пренасят и предават ларвите на дирофиларията). Продуктът може да се прилага в течение на цялата година или най-малко един месец преди първото очаквано нашествие и ухапване от комари. Третирането трябва да продължи на редовни месечни интервали, докато измине един месец от последната опасност от ухапване от комари. За да се създаде рутинна лечебна практика, се препоръчва третирането да се извършва на същия ден или дата всеки месец.

Лечение на опаразитяване с Angiostrongylus vasorum: Прилага се единична доза. Препоръчително е 30 дни след приложението да се направи преглед на животното от ветеринарен лекар, тъй като някои се нуждаят от повторно третиране.

Лечение на опаразитяване с кръгли вътрешни паразити (нематоди), анкилостоми и трихуриди: В ендемични за дир офиларията области, ежемесечното третиране може да намали чувствително риска от повторна инвазия, причинена от съответните нематоди, анкилостоми и от Trichuris vulpis. В неендемични зони за дирофиларията, продуктът би могъл да се използва като част от сезонна профилактична програма, насочена срещу бълхи и гастроинтестинални нематоди. Проучванията са показали, че ежемесечното третиране на кучетата, ще ги предпази от инвазии, причинявани от Uncinaria stenocephala.

 

Възможно е при направата на Вашата поръчка, този продукт вече да е изчерпан. Ако съответния продукт липсва, ще се свържем с Вас на посочения телефонен номер или имейл. Ако продукта е наличен, той ще Ви бъде доставен в уговорения срок.